Wat niet in het proces-verbaal van de terechtzitting staat, is volgens de Hoge Raad niet gebeurd (HR 3 maart 2009, NJ 2009, 142). Wel is een herstel p-v mogelijk. Advocaten moeten daarom het p-v onmiddellijk doornemen en bij fouten schriftelijk verzoeken om een dergelijk herstel p-v.

Download artikel als PDF

Advertentie