Wie de jurisprudentie van de tuchtrechter van zo’n dertig jaar geleden leest ziet hoe tijden en manieren zijn veranderd. Het Hof van Discipline kwam eraan te pas om vast te stellen dat het OM ook valt onder de rechterlijke autoriteiten voor wie een advocaat ingevolge de Wet eerbied verschuldigd is. Een advocaat verweet een officier ‘juridisch gescharrel’. De officier pikte dat niet.

Download artikel als PDF

Advertentie