Dat softwarepakket Fidura Office tekortkomingen bevat en Kluwer hem een schadevergoeding van bijna H 10.000 moet betalen, is voor advocaat Ton Steinz niet genoeg. Hij acht de exoneratieclausule van Kluwer onverbindend en gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, omdat Kluwer de resterende schade niet vergoedt.

Download artikel als PDF

Advertentie