De roep om rechters die hun vak niet verstaan daarop te kunnen aanspreken klinkt in de pers harder dan ooit. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om op te treden tegen onkundige of partijdige leden van de rechterlijke macht? Uit de praktijk blijkt dat van de bestaande klachtenregelingen weinig gebruik wordt gemaakt.

Download artikel als PDF

Advertentie