In de nieuwe universitaire BaMa-structuur kan de niet-juridische bachelor de duur van het juridische opleidingstraject sterk beïnvloeden door goed te informeren bij de verschillende faculteiten. Dit is een van de bevindingen van Evert Verhulp, die probeert te beschrijven hoe de nieuwe universitaire structuur langzamerhand gestalte krijgt. In het vorige nummer schreef Rob van Otterlo over de wenselijkheid van een balie-examen. Evert Verhulp schetst de universitaire hervorming, wijst de onzekere plekken aan en pleit voor een balie-examen aan het eind, in plaats van aan het begin van de stageperiode.

Download artikel als PDF

Advertentie