Aan de vooravond van het Jaarcongres vergaderde het College van Afgevaardigden in Den Bosch. Verwelkomd werd het nieuw AR-lid, Diana de Wolff, en besproken werden het beleidsplan en de begroting 2009. Een bijeenkomst waarin zelfs een splitsing van de Orde als toekomstige mogelijkheid werd genoemd.

Download artikel als PDF

Advertentie