Op 10 juni vergaderde de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) over toezicht en toezichthouders. De Nederlandse Orde van Advocaten kwam in het preadvies niet voor. Verwonderlijk is dat niet: alle aandacht ginguit naar zelfstandige bestuursorganen annex toezichthouders. Toch is de vraag interessant: wat is de positie van de Orde vergeleken met andere toezichthouders?

Download artikel als PDF

Advertentie