Kunnen na de Amsterdamse uitspraak in de zaak tegen de Hells Angels1 de raadsman en zijn cliënt nu eindelijk vrijelijk en vertrouwelijk communiceren via de telefoon? Tot dan toe hadden strafadvocatuur en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in de afluisterstrijd slechts minieme successen geboekt.2 Na de laatste uitspraak is nog steeds scepsis op zijn plaats. Er zijn ingrijpender maatregelen nodig, en mogelijk.

Download artikel als PDF

Advertentie