De Belgische raadsheer Christine Schurmans heeft bij het EHRM een klacht ingediend tegen onder anderen de president van het Hof van Cassatie die haar in de media veroordeelde. Van de tucht-, straf- en (uiteindelijk) cassatierechter die zich over haar zaak buigen verwacht Schurmans geen onpartijdige opstelling meer. Daarom gaat zij maar meteen naar Straatsburg.

Download artikel als PDF

Advertentie