Het Groenboek van de Europese Commissie over het beslag op bankrekeningen1 betekent voor de Nederlandse rechtspraktijk een aantal stappen achteruit, omdat de Nederlandse beslagpraktijk vergeleken met de meeste Europese landen efficiënt is. Om een idee te geven wat voor problemen er in andere EU-lidstaten bestaan, vergelijk ik hier de situatie in Nederland en Spanje.

Download artikel als PDF

Advertentie