De ‘parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/ bovenwereld’, bestaande uit zes kamerleden van diverse partijen, publiceerde donderdag 9 oktober haar rapport met onder meer het voorstel een hoorzitting te houden over de omvang van het verschoningsrecht van advocaten en notarissen. ‘Moet het in bepaalde gevallen buiten toepassing zijn of is een algehele opheffing van de privileges van de beroepsgroep nodig?’ In het begeleidende persbericht staat het nog wat sterker: ‘de reikwijdte van het verschoningsrecht van notarissen en advocaten moet worden ingeperkt’.

Download artikel als PDF

Advertentie