In dit nummer deel I van de jaarlijkse kroniek Insoventierecht, met de in 2003 gepubliceerde jurisprudentie. In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten, evenals het invorderingsrecht van de Ontvanger der Rijksbelastingen.

Download artikel als PDF

Advertentie