Op 6 juni jl. werd in Den Haag het convenant ondertekend over de invoering van een landelijke registratie van advocaten. Deze Beheer Advocaten Registratie (BAR) voedt de registratiesystemen van de ondertekenende organisaties, de Orde, de Raden voor rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat onder meer om adres- kantoor- en beëdigingsgegevens. Een advocaat hoeft veranderingen in deze gegevens vanaf het najaar niet meer aan minstens vier maar znog slechts aan één organisatie door te geven. De landelijke registratie is ook een voorwaarde voor de afschaffing van het verplichte procuraat.

Download artikel als PDF

Advertentie