Jiang Tianyong is één van de achtien Chinese advocaten, die in april 2008 hadden aangeboden Tibetaanse monniken te verdedigen. Deze advocaten zijn door het lokale Bureau of Justice mondeling – nooit schriftelijk – gewaarschuwd hier niet bij betrokken te raken omdat anders de verlenging van hun advocatenlicentie in gevaar zou komen.

Download artikel als PDF

Advertentie