Kan de voorlopig gedetineerde cliënt er op rekenen dat zijn hechtenis eindigt als de berechting in totaal langer duurt dan de in eerste aanleg opgelegde ‘netto’straf? De hoven beslissen hierover verschillend. Vandaar een pleidooi voor eenduidigheid en een voorstel voor een wettelijke bepaling.

Download artikel als PDF

Advertentie