Advocatenkantoren hebben sinds 1 augustus jl. een zekere vrijheid het cliëntonderzoek af te stemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme. Ze moeten een identificatiebeleid ontwikkelen, dat ook bepaalt of conform de nieuwe Wwft1 is gehandeld. De discussie over de zin hiervan terzijde: wat zíjn precies de nieuwe identificatieverplichtingen? En legt het Bureau Financieel Toezicht de wet niet te stringent uit?

Download artikel als PDF

Advertentie