Sinds enige tijd is een veroordeling tot zestig uur werkstraf vaak al voldoende om een legale vreemdeling ongewenst te verklaren. Maar EU-burgers kunnen zich beroepen op gemeenschapsrecht en dat roept bij toetreding van nieuwe lidstaten bijvoorbeeld de vraag op of ongewenstverklaringen van vóór de toetreding nog wel geldig zijn. De advocaat moet blijven wijzen op de rechten van zijn cliënt als Euroburger, want die worden nogal eens veronachtzaamd.

Download artikel als PDF

Advertentie