Een verdachte moet vóór het verhoor met een advocaat kunnen overleggen, en bij minderjarige verdachten mag een vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig zijn. Maar hoe lang moet op een advocaat worden gewacht? En hoe kan precies ondubbelzinnig afstand van het onsultatierecht worden gedaan?

Download artikel als PDF

Advertentie