In haar oratie bepleit Taru Spronken dat de strafpleiters in Europa gezamenlijk uitgangspunten vastleggen in een statuut en geeft ze alvast aan wat ‘rechtsbijstand’ zou moeten inhouden. Maar zal een statuut veel veranderen aan de weerbarstige verschillen, terwijl bovendien sommige uitgangspunten reeds nationaal of in Straatsburg zijn uitgewerkt? Jan Sjöcrona weet ook nog wel andere urgente kwesties die wetenschappelijk onderzoek verdienen.

Download artikel als PDF

Advertentie