Sinds jaar en dag is ons het beeld vertrouwd. Advocaten en partijen hebben zich bij de bodebalie gemeld, vijf minuten vóór aanvang van de zitting  gaat de bode met een kan water de zaal binnen om de glazen te verversen en de rechter te melden dat de zaak compleet is. Teruggekeerd roept hij of zij de zaak uit en gaan partijen en hun advocaten naar binnen. Allemaal tegelijk natuurlijk. Ze zouden vreemd opkijken als eerst de ene zijde en daarna pas de andere naar binnen mocht.

Download artikel als PDF

Advertentie