Het Hof van Discipline is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een onafhankelijk rechtsprekend orgaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is daarom nietbevoegd kennis te nemen van een beroep tegen een uitspraak van het Hof. Dit blijkt uit een gister gepubliceerde uitspraak van de Afdeling.

Download artikel als PDF

Advertentie