Het lijkt wel een hoorcollege: er staat een professor voor het katheder, er zijn laatkomers en het gebruikelijke geroezemoes klinkt volop. Maar alle aanwezigen zijn al afgestudeerd: het zijn advocaat-stagiairs uit Den Haag die zich in de grote zittingszaal van de Hoge Raad hebben verzameld om te luisteren naar de lezing van Edgar du Perron, hoogleraar privaatrecht en decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Download artikel als PDF

Advertentie