Het kabinet wil het tuchtrechtelijk hoger beroep van verschillende beroepsgroepen concentreren bij één rechterlijke instantie. Floris Bannier beargumenteert waarom in het kader van de rechtstatelijke rol van de advocaat een ontwikkeling van twee eeuwen niet ongedaan mag worden gemaakt.

Download artikel als PDF

Advertentie