Zoals inmiddels uit de pers bekend besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 27 november jl. dat een verdachte bij het politieverhoor toegang tot een advocaat moet hebben gehad. Anders is het gebruik van een belastende verklaring als bewijs in strijd met art. 6 EVRM. De uitspraak verruimt de rechtsbijstand in de piketfase in Nederland, ook in de pilot die nu draait.

Download artikel als PDF

Advertentie