De Commissie Advocatuur heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd een position paper op te stellen over de ‘mogelijke effecten van (meer) marktwerking in de advocatuur’. Het WODC zal het stuk niet zelf opstellen, maar heeft de opdracht gegund aan prof. mr. Nick Huls en promovenda mr. Zayènne Laclé van het Meiers Instituut van de Universiteit Leiden.

Download artikel als PDF

Advertentie