Jaarlijks moet er 50 miljoen euro worden bezuinigd op de gesubsidieerde rechtsbijstand. De plannen worden over twee weken,op 17 december, besproken in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Albayrak formuleerde een aantal ‘nieuwe uitgangspunten’, die het fundament vormen voor de ebzuinigingsmaatregel. Zijn die uitgangspunten valide? Er is onder deskundigen nog weinig enthousiasme te bespeuren.

Download artikel als PDF

Advertentie