Het percentage vrouwelijke advocaten stijgt gestaag. Bemoedigend, maar na vijf tot zeven jaar vertrekt nog steeds een groot aantal vrouwen en nog steeds wordt slechts 15% van de vrouwen partner. Het was en is de belangrijkste reden voor het speerpunt ‘diversiteit’ van de Orde, sinds 2006. Een commissie Diversiteit heeft samen met OSR Juridische opleidingen een Female Development Programme (FDP) opgezet voor talentvolle jonge vrouwen met zo’n zes à tien jaar ervaring in de advocatuur. Het lijkt vruchten af te werpen: ruim 30% van de deelneemsters tot nu toe is inmiddels partner.

Download artikel als PDF

Advertentie