Uit de lokale raadpleging over de ‘Registratie Rechtsgebieden Advocatuur’ bereikte mij, inter alia, deze impressie van iemand die er bij was: de Orde wil van de eenmanskantoren af. Waar, niet waar? De indruk is gevestigd. De ‘informatieve brochure’ van de Orde voor de raadpleging, zegt dat advocaten klagen over de kwaliteit van collega’s en dat ‘ ketenpartners’ hetzelfde doen. Ter raadpleging werd gesuggereerd dat dit vooral eenpitters (be)treft.

Download artikel als PDF

Advertentie