Niet in iedere situatie hoeft een advocaat kenbaar te maken dat hij advocaat van professie is. Uitgangspunt is dat de advocaat in zijn contacten met derden misverstand vermijdt over de hoedanigheid waarin hij in de gegeven situatie optreedt. Met het toezicht op de naleving van artikel 12 Advocatenwet zijn uitsluitend het Openbaar Ministerie en de Raad van Toezicht belast.

Download artikel als PDF

Advertentie