De kroniek pensioenrecht van 2004-2005 (Advocatenblad 2005- 10 en 2005-11) is de basis voor deze en latere kronieken, omdat daar algemenere onderwerpen en begrippen werden ingeleid en uitgelegd. De kroniek 2005-2006 houdt zoveel mogelijk de indeling van de vorige aan. Deze tweede aflevering behelst in systematische, niet-alfabetische volgorde de belangrijkste of interessantste ontwikkelingen in het pensioenrecht in de tweede helft van 2005 en in 2006.

Download artikel als PDF

Advertentie