Moeten notarissen een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek kunnen indienen? Prof. mr. E.A.A. Luijten beargumenteert waarom er aan hen speciale eisen moeten worden gesteld. ‘Omdat de deskundigen een beslissende invloed hebben op de echtscheiding en de vermogensrechtelijke afwikkeling, dient niet iedere notaris of advocaat hiertoe bevoegd te zijn.’

Download artikel als PDF

Advertentie