Hof en Hoge Raad omzeilden in de Rotterdamse terrorismezaken de kwestie van de bruikbaarheid van AIVD-ambtsberichten door informatie daaruit via andere wegen te toetsen. De nieuwe Wet afgeschermde getuigen zou daarin niet veel veranderd hebben en biedt tegelijk zoveel mogelijkheden om AIVD’ers en hun berichten af te schermen, dat de wet vooralsnog weinig nut lijkt te hebben.

Download artikel als PDF

Advertentie