Zodra een advocaat een opdracht van een erchtsbijstandverzekeraar in behandeling neemt, ontstaat een advocaat-cliënt verhouding tussen die advocaat en de verzekerde, waarop het tuchtrecht ten volle van toepassing is, ook wanneer het gaat om een second opinion. Van een advocaat mag verwacht worden vlak voor het verstrijken van een fatale termijn die maatregelen te nemen waardoor de door de cliënt gewenste juridische mogelijkheden behouden blijven. De tuchtrechter toetst een door een advocaat uitgebracht advies marginaal. De tuchtrechter is niet bevoegd te oordelen over een vordering tot schadevergoeding.

Download artikel als PDF

Advertentie