Bestudering van de nieuwe Wet voorwaardelijke invrijheidstelling laat zien dat gedetineerden, en hun raadslieden, extra moeten oppassen bij disciplinaire straffen. En omdat de nettostrafduur door de nieuwe regeling kan oplopen, moet de verdediging ook vooraf precies gaan rekenen.

Download artikel als PDF

Advertentie