Ik weet niet waarmee ik een groter probleem heb: met de ChristenUnie en de SGP die een verplicht donorschap verwerpen mede vanwege een fundamentalistisch christelijke geloofsovertuiging, met de VVD die dezelfde mening is toegedaan vanwege een fundamentalistische liberale opvatting, met de moslimfundamentalist Mohammed Enait die weigert op te staan voor rechters of met het feit dat deken Claassen vanwege zijn tuchtrechtelijke klacht jegens Enait werd neergezet als een verlichtingsfundamentalist.

Download artikel als PDF

Advertentie