Er kan een tekort ontstaan aan advocaten die zich wijden aan de laagbetalende sociale advocatuur, waardoor de rechtszekerheid wordt aangetast. Nu veel advocaten nog altijd de morele plicht voelen om cliënten op basis van toevoegingen te helpen, moet de Orde meer doen dan advocaten oproepen om creatief om te gaan met honoraria en cliënten verwijzen naar rechtsbijstandverzekeraars.

Download artikel als PDF

Advertentie