‘There are lies, damned lies, and statistics.’ Met dit bekende adagium zijn de meningen van veel strafpleiters over statistisch bewijs samen te vatten. Voor zover men althans ervaring heeft met statistieken in de bewijsvoering in strafzaken.

Download artikel als PDF

Advertentie