We kennen senator De Vries als iemand die zo nu en dan graag de advocatuur uit de tent lokt. Ik denk niet alleen aan zijn motie die tot de commissie-Van Wijmen heeft geleid, maar ook aan zijn toespraak in 1996 voor onze jaarvergadering (zoals die toen nog heette). Hij sprak over een gilde en vroeg zich af of de Orde haar publieke taak wel voldoende verstond (Advocatenblad 25 oktober 1996).

Download artikel als PDF

Advertentie