Sinds 1 januari jl. beoogt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) het tolken en vertalen in het straf- en  vreemdelingenrecht te verbeteren.

Download artikel als PDF

Advertentie