De advocatuur in de Verenigde Staten kent sinds kort een nieuwe gedragsregel: voor informatie van cliënten die doet vermoeden dat leven of gezondheid van derden gevaar loopt, verdwijnt het  beroepsgeheim. Maar de voor gestelde beperking op dit beroepsgeheim voor het geval dat de advocaat door zijn cliënt betrokken dreigt te worden bij grote vermogensdelicten, werd verworpen.

Download artikel als PDF

Advertentie