Tegen de achtergrond van de nieuwe Vreemdelingenwet ziet Frits Koers een bureaucratisering opdoemen die het recht van de asielzoeker op fatsoenlijke rechtsbijstand bedreigt. De Stichtingen Rechtsbijstand Asiel (SRA’s) versterken die ontwikkeling. Koers stuurde asieladvocaten een brief en licht hier een en ander voor buitenstaanders toe. Namens de SRA’s reageert Peter Benders, directeur van de SRA Den Bosch.

Download artikel als PDF

Advertentie