Op een conferentie in Montréal werd de internationale balie (ICB) in de grondverf gezet.* In de week dat de Eerste Kamer akkoord ging met de uitvoerings- en aanpassingswet Internationale Strafhof, zodat het tribunaal formeel op 1 juli aanstaande van start kan gaan, spraken we met mr. J.H. Brouwer en mr. J. Sjöcrona. Beide conferentiedeelnemers vertellen na terugkeer over de keuzes die zijn gemaakt. Jhr.mr. M. Wladimiroff, als amicus curus verbonden aan het Joegoslaviëtribunaal, weet dat de hele onderneming alleen kan slagen met de houding: ‘Vergeet je eigen systeem, dat is goed voor thuis, bij de rechtbank om de hoek.’

Download artikel als PDF

Advertentie