De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) moet zich naar de mening van de voorzitter terughoudend opstellen. De tucht van de markt doet goed werk. Voor de eenduidigheid en de transparantie in de wereld van vennootschappen en effecten zal de STE wel moeten interveniëren bij bijvoorbeeld misbruik van stemvolmachten en slecht vergelijkbare verslag legging. Maar het toezicht blijft de buitenste ring.

Download artikel als PDF

Advertentie