Een paar jaar geleden bereikte mij van de zijde van de AOV-verzekeraar Movir het aanbod over te stappen op een ‘tweede carrière polis’. Minder premie en snel terug in het arbeidsproces na arbeidsongeschiktheid, zo lokte de folder.

Download artikel als PDF

Advertentie