Sinds de oorlog in Irak begon lijkt de vraag naar de rechtmatigheid daarvan enigszins naar de achtergrond verschoven. Hierdoor kon de Nederlandse kabinetsformatie weer worden vlotgetrokken, voor eventjes. In Engeland is de discussie echter nog steeds gaande. Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties staat het gebruik van geweld toe in twee situaties; neergelegd in art. 42 en 51. Art. 42

Download artikel als PDF

Advertentie