Afgelopen jaar is er veel gebeurd op het terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsproces. Marlies Vegter schetst de relevante rechterlijke uitspraken en stipt de nationale en Europese wetgeving aan.

Download artikel als PDF

Advertentie