Om de paar jaar laat de Orde door EIM onderzoek verrichten naar het gebruik van en de tevredenheid over juridische dienstverleners. Het onderzoek richt zich op particuliere en zakelijke cliënten van advocaten, notarissen, accountantskantoren, juridische adviesbureaus, rechtsbijstandverzekeraars en de Bureaus Rechtshulp. Dit blad zal in samenwerking met de afdeling rechtspraktijk van de Orde binnenkort uitvoerig over de uitkomsten van het in april 2001 voltooide onderzoek publiceren. Ik neem daarop vast een voorschot omdat een aantal gesignaleerde tendensen direct mijn aandacht trokken.

Download artikel als PDF

Advertentie