De eiser moet zijn woonplaats in de dagvaarding vermelden, ter identificatie. Ook dient hij een vaste en gemakkelijk bereikbare plaats te kiezen in de gemeente waar de rechter zitting houdt. Toch zal de rechter bij schending van deze regels nimmer meer de nietigheid van de dagvaarding uitspreken.

Download artikel als PDF

Advertentie