Het Luxemburgs beroep op gelijke behandeling en consumenten – bescherming tegen de vestigingsrichtlijn advocaten werd door het Hof van Justitie in november afgewezen.1 Er ontstaat een nieuwe categorie beroeps beoefenaar, omdat de ontvangststaat slechts voorwaarden op maat mag stellen. Bij dit laatste speelt de nationale beroepsorganisatie een belangrijke rol, ook in de uitvoeringswetgeving waarvoor minister Korthals onlangs een voorstel indiende.

Download artikel als PDF

Advertentie