Na een blik in de krant, vier weken terug, is mijn jongste dochter vegetariër geworden. Volgens het (vrije)schoolbulletin hebben koeien en schapen een collectieve ziel en geeft de huidige massamoord een verstoring van astrale verhoudingen waar we nog niet klaar mee zijn. Geïnspireerd door het toevallig dezer dagen in leen verkregen ‘De Woelige Wadden’ (Suske en Wiske deel 190) redt mijn echtgenote de nachtrust van ons kroost door te vertellen dat dieren, na het verlies van hun stoffelijk lichaam, als een gouden gedaante de poort van een eigen hemel doorgaan.

Download artikel als PDF

Advertentie